Bij alles wat we doen zijn we afhankelijk van de natuur, maar dat besef is lang niet bij iedereen aanwezig. Sinds 1994 probeer ik mijn steentje bij te dragen aan de bewustwording van mensen over de natuur.

In 1994 ben ik begonnen aan de opleiding tot natuurgids bij IVN Apeldoorn. Na het behalen van het diploma in 1996 heb ik een aantal jaren regelmatig gegidst bij publiekswandelingen. Daarnaast heb ik deel uit gemaakt van het docententeam van de natuurgidsencursus.

Naast het vrijwilligerswerk voor IVN Apeldoorn heb ik een aantal jaren als vrijwilliger en later ook betaald bij Veldwerk Nederland gewerkt. Mijn werkzaamheden bestonden vooral uit het begeleiden van natuurwerkweken voor kinderen van de hoogste groepen van het basisonderwijs.

Van 1997 t/m 2012 heb ik bij het Natuurhuis, centrum voor natuur- en milieueducatie, gewerkt als educatief medewerker. Mijn werkzaamheden bestonden uit het geven van (buiten)lessen, het ontwikkelen van lessen, pda-tochten en leskisten en het onderhoud van de websites van het Natuurhuis en Natuurlijk Apeldoorn. Omdat ik Natuurlijk Apeldoorn te waardevol vind om te laten verdwijnen, onderhoud ik deze website sinds de sluiting van het Natuurhuis als vrijwilliger.