De sleedoornpage is een zeldzame dagvlinder die in Apeldoorn op een aantal plekken voorkomt. Sinds 2014 inventariseer ik samen met de Vlinderstichting en een aantal leden van KNNV Apeldoorn de sleedoornpage in Apeldoorn. Inventarisatie vindt plaats door in de winter naar eitjes te zoeken. De gevonden eitjes markeren we met een touwtje en we geven locaties en aantallen door aan de gemeente, zodat er bij snoeiwerkzaamheden rekening gehouden kan worden met de sleedoornpage.

Informatie over dit project staat op deze website.