Samen met andere leden van de insectenwerkgroep inventariseer ik op een aantal locaties libellen.

Bij de inventarisaties op drie terreinen van Staatsbosbeheer op de Veluwe (Loofles, Kootwijkerveen en de Houtbeek) gaat het om alle soorten die er voorkomen. Door ieder jaar op dezelfde manier te tellen, ontstaat een goed beeld van de ontwikkeling van de libellenpopulatie in deze gebieden. Loofles tellen we al sinds 2004, Kootwijkerveen sinds 2012 en de Houtbeek sinds 2016. Van 2012 t/m 2015 hebben we bij Gerritsfles geïnventariseerd. 

In het Korte Broek bij Vaassen inventariseren we de beekoeverlibel in het kader van het Landelijk Meetnet Libellen. Op de foto bovenaan deze pagina staat een mannetje van deze soort. Uiteraard noteren we ook de andere libellensoorten als 'bijvangst' en daarnaast genieten we van de vele sprinkhanen in het gebied.

Vanuit de behoefte om in het veld ook als ik geen veldgids bij me heb kenmerken van een soort te kunnen opzoeken, heb ik een foto-overzicht voor op mijn iPhone en iPad gemaakt. Deze foto's staan bij de foto-overzichten.