Van september t/m maart zet ik me eens in de 2 à 3 weken op zaterdagochtend in bij landschapsonderhoud. Ik coördineer de werkgroep VENEL van IVN Apeldoorn. Onze werkzaamheden bestaan onder andere uit opslag verwijderen op de hei, wilgen knotten en sprengen schonen.

Bij al deze werkzaamheden gaat het om het in stand houden van oude landschapselementen, die ontstaan zijn onder invloed van de mens maar dreigen te verdwijnen. 

 

Vroeger hadden veel boeren knotwilgen bij hun erf staan om aan gebruikshout te komen. Eens in de vier à vijf jaar werden de wilgen geknot.

Als je de natuur zijn gang laat gaan, veranderen heidevelden op den duur in bos. Vroeger werd de heide begraasd door schapen, die behalve de heide ook opslag van den, vogelkers en berk opaten. 

Er zijn veel beken op de Veluwe. De meeste hiervan zijn door mensen gegraven. In het verleden ontdekte men dat op sommige plaatsen het grondwater dicht aan de oppervlakte zat.