Ik heb plantenziektenkunde gestudeerd in Wageningen. Mijn bul haalde ik in 1984 en in 1985 werd mijn oudste zoon geboren. Na hem kreeg ik nog een dochter en een zoon. Ik heb ervoor gekozen geen betaald werk te zoeken zolang de kinderen klein waren. Toen mijn jongste zoon naar de basisschool ging, ben ik begonnen aan de opleiding tot natuurgids bij IVN Apeldoorn en ben ik een dag in de week vrijwilligerswerk gaan doen bij Veldwerk Nederland. Het vrijwilligerswerk leidde tot betaalde functies bij Veldwerk Nederland en het Natuurhuis.

Mijn baan bij het Natuurhuis hield na 16 jaar op, doordat de gemeente Apeldoorn besloot dat natuur- en milieueducatie geen kerntaak is. Omdat natuur- en milieueducatie overal onder vuur ligt, is de kans om in die sector een nieuwe baan te vinden vrij klein. Sinds mei 2022 werk ik tijdelijk bij de gemeente Apeldoorn als projectmedewerker groen aan het project Natuuratlas. 

In mijn vrije tijd houd ik me bezig met landschapsonderhoud, monitoring van libellen, reptielen en vogels en het bestuderen van insecten. Daarnaast ben ik sinds 2017 penningmeester van KNNV Apeldoorn, zit ik sinds 2018 in de redactie van Entomologische Berichten en onderhoud ik de websites van Vogelwerkgroep Oost-Veluwe en Natuurlijk Apeldoorn.